ALGEMENE INFO

 • Schooluren & opvang

   

  ’s Morgens is er opvang voorzien vanaf 8u15.
  ’s Avonds is er opvang voorzien tot 16u00.
  Op woensdagmiddag is er opvang voorzien tot 12u00.

 • Voor – en naschoolse opvang

  De opvang is open:

  De voor – en naschoolse opvang gaat door in de extra lokalen aan school. Zo hoeft je kind zich niet op de weg te begeven tussen de school en de opvang. Enkel op woensdagnamiddag gaat de opvang op een andere locatie ( lokalen gelegen te Markegem tussen de school en de sporthal )door.

  De opvang wordt georganiseerd door het IBO ( Initiatief Buitenschools Opvang ) van de gemeente.Ook tijdens schoolvakanties of snipperdagen kan je kind hier terecht.

  Meer info kan je verkrijgen bij de mensen van de opvang.

  IBO- verantwoordelijke: Enya De Larivi̬re Р09/388.83.28

 • Inschrijvingen

   

  Je kan altijd bij ons terecht voor inschrijvingen tijdens de schooluren. ( zie bovenaan )

  Een telefoontje ( 051 / 40 85 81 ) of
  een mailtje ( directie@veldschool.be) vooraf is wenselijk.

 • Instapdata peuters schooljaar 2018-2019